Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Palvelu- ja viihtymistarpeiden kartoitus

Itä-Lapin kotikylähankkeeseen kuuluen suoritettiin syystalvella 2010 palvelu- ja viihtymistarpeiden kartoitus Kairalassa. Kyselykaavake jaettiin jokaiseen 55 talouteen.Vastauksia ei tullut läheskään kaikilta talouksilta. Seuraavassa kyselyn satoa:

 

1) Mitkä palvelut ovat niitä, joiden saatavuudesta olet huolissasi nyt ja tulevaisuudessa?

- Kotona asuvien ikäihmisten auttaminen (lumityöt, halonkannot, viikkosiivous, nurmikonleikkuu, lipun nosto salkoon ja lipun poisotto.

-Kuntakeskuksen pankki-, apteekki-, posti- ja ruokakauppapalvelut (yksi ruokakauppa ei ole kaikkien mielestä riittävä) sekä linja-autoyhteydet kuntakeskukseen.

 

2) Mitä palveluita asuinalueellasi voitaisiin tuottaa ja kehittää kunnan ostopalveluna paikallisesti? (Kysymys epäselvä, joten siihen oli ihmisillä vaikea vastata.)

- Ns. kylärenki- ja kyläpiikatoiminta, jota olisi saatavilla Sykkeeltä.


3) Miten asuinalueesi palveluita voitaisiin parantaa?

- Kylärenki- ja kyläpiikapalveluiden käynnistäminen.

- Myös viikonlopun lehdet pitäisi jakaa omiin postilaatikoihin.

- Kauppa- ja kirjastoauton käynnit.

- Kunta/vapaaehtoiset voisivat järjestää autottomille kyytejä juhliin ja tapahtumiin.

- Kunnan liikuntatoimi voisi huolehtia myös sivukylien latuhuollosta.

- Moottorikelkkareittien uudelleen suunnittelu ja viitoitus Kairalan alueella niin että suunnittelussa ovat mukan    myös kyläläiset itse.

- Jokin kylämatkailua edistävä, pienikin palvelumuoto.

- Näkötorni, joka houkuttelisi myös matkailijoita maisemien katseluun.

 

  4) Miten asuinalueesi viihtyisyyttä voitaisiin lisätä?

- Hoitamalla edelleenkin kylämaisemaa (jäljellä olevat puskat ja rötisköt).

- Kairavuopiontien kunnostus Lahtelaan saakka.

- Tielaitos voisi paremmin hoitaa pientareet ja ojanpuskat.

- Vedentuloreitin puhkaisu Kotiuopajaan.

- Marjapensaspellon hoitaminen.

- Huolehdittaisiin siitä, ettei pelloille ja pientareille jäisi pyöröpaalien muoviretaleita ja pahvitötsiä.

- Korventörmän makkaranpaistokatos tulisi korjata niin ettei  sisälläolijoiden tarvitsisi kärsiä kesälläkin vedontunteesta, talvesta puhumattakaan. Aluella pitäisi tehdä myös maisemanhoitoa.

- Kyläkahvila.

- Laajakangaselokuvia Kajastukselle. Kunnan kulttuuritoimi voisi kys. toimintaa tukea.