Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 


                                                                                                 
 

 

                      Näkymä Tallavaaran näköalapaikalta Pyhätunturille päin.

Luonnonsuojelulain perusteella voidaan perustaa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita luonnon tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden erityyppisten arvojen hoitamiseksi ja säilyttämiseksi.

 

    
Talvensaaren taloryhmä muodostaa komean osan Kairalan kulttuurimaisemaa. 
 

Kairalan Kyläseura ry teki aloitteen maisemanhoitoalueen perustamiseksi keväällä 2007. Kyläläiset järjestyivät paikallistyöryhmäksi, joka selvitti alueen historiaa, vanhoja kulkureittejä ja nykyistä maankäyttöä. Työtä helpotti se, että Kairalan kylän historiakirja oli jo valmiina olemassa.


Ollilan yli 250-vuotias aitta, jonka nykyinen haltija on Kairalan Kyläseura ry. Etualalla talkoilla pystytetty pistoaita. Taaempana kylästä kertova infotaulu.

Kyläläisten ja ennen kaikkea talkooväen riemuksi aitan siirto onnistui hienosti uusille sora- ja puuperustuksille 17.8.2015. Ensi kesänä aitta saa uuden pärekaton ja punamultauksen - tietenkin talkoillen. Samoin sorastusta häivytetään nurmettamalla aitan ympäristöä.

 

Talkoillen sai myös Kairavuopiontien lato lisää elinaikaa ainakin uuden pärekaton verran.

 

Lapin ELY-keskus kartoitti Kairalan ja myös Luiron kylän tärkeimmät maisema- ja luontokohteet. Samalla käynnistettiin arkeologinen selvitys, jossa inventoitiin muinaisjäännöksiä ja asuinsijoja. Kahden kylän yhteinen maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma koottiin yhdessä paikallistyöryhmien kanssa 130-sivuiseksi kirjaksi. Se jaettiin kylien jokaiseen kotitalouteen sekä muualla asuville maanomistajille.

Pelkosenniemen kunta haki Kairalan ja Luiron kylille maisemanhoitoalueen statusta, jonka ympäristöministeriö myönsikin keväällä 2010.  

Valtakunnallisesti merkittävän maisemanhoitoalueen statusta olemme pyrkineet hyödyntämään ennen kaikkea matkailullisesti. Luultavasti se on myös vahvistanut kyläläisten itsetuntoa ja samalla kohottanut talkoohenkeä. Maisemanhoitoon liittyvä talkootoiminta onkin tuntuvasti lisääntynyt. Myös lampaat ovat ansioituneet jo useana vuonna hyvinä maisemanhoitajina.

 

"Bäää! Samalla kun syön, kakkaan ja pissaan, hoidan myös Kairalan kulttuurimaisemaa. You no."

 

 

Lampaiden lisäksi maisemanhoitotyötä on tehtävä myös henkilö- ja konevoimin. Raivuutöissä Joonatan Karila kesällä 2015.