Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Ajankohtaista

 

 

 


 

 
 

Kairala, entiseltä nimeltään Kairavuopio, on yli 300 vuotta vanha itälappilainen kylä. Se sijaitsee likellä Kitisen ja Luiron yhtymäkohtaa Pelkosenniemellä. Vakituisia asukkaita kylässä on alle sadan. Suurimmillaan asukasluku oli 1960-luvun alussa eli yli 300 henkeä.


Kairalan kylänäkymät ovat avaria ja vehmaita. Kylä on rakentunut kahenpuolen Kitistä, ja nykyään sen puolikkaita yhdistää silta (1987). Joen lisäksi Kairalan keskiössä ovat Kotiuopaja ja Kotiniemi sekä hieman etäämmällä Yliniemi ja Yliuopaja, jossa sijaitsee luonnonkaunis, mutta samalla mystinen, jopa kummitteleva Manolaissaari.

  

Sodassa tuhotulle itäpuolelle ovat leimaa-antavia jälleenrakennuskauden talot ja niiden takana kohoavat harjumaisemat. Siellä täällä näkyy myös uudempia ja aivan uusiakin taloja. Myös laajat peltoaukeat näyttäytyvät itäpuolella parhaiten. Kylän länsipuolta halkoo valtatie, jonka molemmin puolin on säilynyt monta vanhaa arvorakennusta. Länsipuolen laajat peltoaukeat sijaitsevat hieman piilossa kylän takana. Lähialueella on myös kaksi hienoa aapasuota: Kairaranaapa itäpuolella ja Kilpiaapa länsipuolella. Kaukomaisemassa kohoavat lounaassa jylhä Pyhä-, lännessä Luosto-, pohjoisessa Ora- ja idässä Nivatunturi.

 

Kairalan kylä on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi. 2009 valmistuneen maisemanhoitosuunnitelman pohjalta Kairalan ja Luiron kylien alueelle on 2010 perustettu ympäristöministeriön toimesta erityinen luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue. Näitä valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita on maahamme tähän mennessä perustettu neljä kappaletta.